Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Училището няма планирани дейности за квалификация през учебната 2021/2022 учебна година

Участвали в Квалификационни дейности през учебната 2021/2022 учебна година

Име Тема на обучението Кредити
1 Десислава Василева Василева Изследователски подход в обучението по математика в начален курс 1
2 Анна Тодорова Ангелова Изследователски подходв обучението по Математика в НЕ 1
3 Силвия Милчева Ценкова Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на  ефективен учебен процес 1
4 Цветелина Янакиева Занева Изследователски подходв обучението по Математика в НЕ 1
5 Цветелина Янакиева Занева Гражданско образование - формиране на ценности и нагласи у младите хора 1
6 Анна Тодорова Ангелова Педагогическо взаимодействие между субектите и обектите в образователната система 1