Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Контакти

Адрес:

с. Хърлец,
Ул. Антим I №2, община Козлодуй, обл. Враца

Телефон:

09163/2264

E-mail:

v.aprilov@abv.bg

Име:
Телефон:
Email:
Съобщение: