Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Проекти

Основно училище "Васил Евстатиев Априлов" участва по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Успех".

В проекта участват 56 ученика с 4 ръководители, които са разпределени в 4 групи:

  • Първа група с ръководител Любимка Ламбова "Приказен свят" в групата участват 15 ученика.
  • Втора група с ръководител Виолета Станоева "Как да се държим в обществото" в групата участват 15 ученика.
  • Трета група с ръководител Десислава Василева "Изготвяне на презентации" , в групата участват 12 ученика.
  • Четвърта група с ръководител Марина Петрова "Магията на фотографията" в групата участват 14 ученика.