Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Галерия

Снимков материал от дейностите по проект "Твоят час"

Снимков материал от дейностите по проект "Успех"

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Арт работилница" с ръководител Любимка Ламбова

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Мога да пиша и разказвам повече" с ръководител Виолета Станоева

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Камертон" с ръководител Венета Конярова

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Виртуална разходка по света" с ръководител Десислава Василева

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Младежта е толерантност и устрем за образование" с ръководител Йонка Данова

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Eзиковеди" с ръководител Невяна Теодосиева

Снимков материал ОУ "В.Априлов" по проект "Твоят час" група "Млад артист" с ръководител Биляна Стоянчева