Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Бюджет

Бюджет 2019 г.

Доклад за отчет за изразходваните средства от бюджет 2018 - II тримесечие

Отчет за изразходваните средства от бюджет 2018 - II тримесечие

Протокол №5 от 03.01.2018 г.

Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2017 - IV то тримесечие

Протокол №5 от 05.01.2017 г.

Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2016 г. - IV-то тримесечие

ПОКАНА на Общо събрание №5 от 05.01.2017 г.

ПОКАНА на основание Заповед № 181/26.10.2016 г. на директора на ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца, откривам процедура чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски имоти - ниви за отдаване под наем

ПОКАНА на основание Заповед № 82/21.09.2016 г. на директора на ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца откривам процедура чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски имоти - ниви за отдаване под наем

Бюджет 2013

Отчет за изразходваните средства

Бюджет за ІІ тримесечие 2013

Отчет за изразходваните средства - ІІ тримесечие 2013