Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Бюджет

Информация за изпълнение на бюджет за второто тримесечие на 2022

Информация за изпълнение на бюджет за първо тримесечие на 2022

Бюджет 2022г.

Информация за изпълнение на бюджет за IV-то тримесечие на 2021 г

Информация за изпълнение на бюджет за III-то тримесечие на 2021 г

Информация за изпълнение на бюджет за II-ро тримесечие на 2021 г

Бюджет 2021г.

Информация за изпълнение на бюджет за първо тримесечие 2021 година

Протокол 2 от Общо събрание 21.04.21 отчет изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021г.

--------------------------------

бюджет-2020г.

Протокол №1 от Общо събрание -14.01.21 отчет изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020г.

Информация за изпълнение на бюджет за четвърто тримесечие за 2020 г.

Информация за изпълнение на бюджет на първото тримесечие за 2020г.

Информация за изпълнение на бюджет на второто тримесечие за 2020г.

Информация за изпълнение на бюджет за трето тримесечие за 2020г.

Протокол от Общо събрание №4 от 08.01.2020г. отчет изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие за 2019

Информация за бюджета четвърто тримесечие на 2019г.

Достъп до обществена информация

Информация 4-то тримесечие

Бюджет 2019 г.

Доклад за отчет за изразходваните средства от бюджет 2019 - четвърто тримесечие

Доклад за отчет за изразходваните средства от бюджет 2019 - трето тримесечие

Протокол №1 от 10.10.2019 г.

БЮДЖЕТ

Бюджет 2019 г.

Доклад за отчет за изразходваните средства от бюджет 2018 - II тримесечие

Отчет за изразходваните средства от бюджет 2018 - II тримесечие

Протокол №5 от 03.01.2018 г.

Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2017 - IV то тримесечие

Протокол №5 от 05.01.2017 г.

Отчет за изразходваните средства от Бюджет 2016 г. - IV-то тримесечие

ПОКАНА на Общо събрание №5 от 05.01.2017 г.

ПОКАНА на основание Заповед № 181/26.10.2016 г. на директора на ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца, откривам процедура чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски имоти - ниви за отдаване под наем

ПОКАНА на основание Заповед № 82/21.09.2016 г. на директора на ОУ ,,Васил Априлов” с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца откривам процедура чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски имоти - ниви за отдаване под наем

Бюджет 2013

Отчет за изразходваните средства

Бюджет за ІІ тримесечие 2013

Отчет за изразходваните средства - ІІ тримесечие 2013